Siemachowski Klub Biznesu

27 November 2015
Category Informacje
Siemachowski Klub Biznesu
Dzięki współpracy z firmą PGNiG ruszył najnowszy projekt dotyczący kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród wychowanków SIEMACHY. Cykl warsztatów ma na celu inspirowanie młodzieży do samodzielnego pogłębiania wiedzy z ekonomii i zarządzania, zachęcenie ich do zainteresowania się kierunkami ekonomicznymi oraz pokazanie praktycznych zastosowań wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

„Siemachowski Klub Biznesu” to projekt o charakterze edukacyjnym skierowany do 30 wychowanków z trzech placówek dziennych SIEMACHA Spot w Tarnowie, Kielcach i Wieliczce. Projekt dotyczy przeprowadzenia dwóch weekendowych szkoleń z zakresu  finansowości i marketingu dla grupy młodzieży gimnazjalnej i licealnej, uczęszczającej do tych ośrodków. Warsztaty odbędą się w czasie dwóch zjazdów w Odporyszowie, w których uczestniczyć będzie ta sama grupa młodzieży.

- Przedsiębiorczość i umiejętność autoprezentacji, jak również znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego stają się coraz bardziej potrzebne w życiu każdego człowieka. Współcześnie świat biznesu i reklamy nieustannie wpływa na nasze życie, a świadomość rządzących nim zasad pozwala umiejętnie korzystać z jego zasobów i otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju – mówi Łukasz Tyka, koordynator projektu.
 
W czasie wolnym między warsztatami opiekunowie prowadzić będą gry i zabawy ruchowe, spacery i seanse filmowe wieczorem dla zrealizowania potrzeby aktywności i wyciszenia po wysiłku intelektualnym jaki towarzyszył będzie uczestnikom w intensywnym szkoleniu. Wychowankowie w czasie wolnym będą mieli również możliwość skorzystania z oferty sportowej (basen, sala fitness, siłownia) Com-Com Zone w Odporyszowie, jak również z oferty Centrum Sportów Konnych.

Projekt współfinansowany ze środków PGNiG.

 
Siemacha Online close