Bezpieczny Pasażer

09 October 2015
Category Informacje
Bezpieczny Pasażer
Z dniem 01 lipca 2014 roku Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. wraz ze współpracą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz pod patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego rozpoczęła akcję „Bezpieczny Pasażer”.

Zainicjowanie akcji było związane z rozpoczętym okresem wakacji i związany z tym wzrost ilości pasażerów korzystających z samego Dworca, jak i usług przewoźniczych. Celem ogólnym akcji jest podniesienie świadomości Pasażerów dotyczącej ich bezpieczeństwa oraz zasad dotyczących dbałości o bagaże, zarówno na terenie Dworców Autobusowych jak i w trakcie podróży.

Małopolskie Dworce Autobusowe, jako operator dworców w Krakowie oraz Nowym Sączu na co dzień zauważający problem braku dostatecznej dbałości o własne bezpieczeństwo, zwróciło się z propozycją do Komendy Wojewódzkiej Policji z prośbą o pomoc w przygotowaniu projektu zgodnego z realnymi zagrożeniami z punktu widzenia działalności operacyjnej dworców oraz Policji.

Akcja początkowo miała trwać przez okres wakacji, jednak z uwagi na duże zainteresowanie samych Podróżnych, jak i innych podmiotów celem przyłączenia się do akcji, jak również ponadczasowości poruszanego problemu, Zarząd Spółki podjął decyzję o dalszym prowadzeniu działań promujących właściwe zachowania Podróżnych.

W celu dotarcia do jak największej liczby osób podróżujących zostały stworzone drukowane foldery informacyjne, przygotowano filmy poglądowe ukazujący zagrożenia oraz rozpoczęto akcję informacyjne na stronie internetowej Spółki, jak i mediach społecznościowych.
Siemacha Online close