Dobro jest ważne: wywiad z Dorotą Adamską

28 July 2015
Category Informacje
Dobro jest ważne: wywiad z Dorotą Adamską
Od ponad 10 lat BP wspiera organziacje społeczne w Polsce. Przekazując swoje punkty PAYBACK na stacjach BP, każdy może pomóc młodym wychowankom SIEMACHY rozwijać talenty i pokonywać trudności życiowe. Każde 100 punktów to 1 zł dla Stowarzyszenia.

Jakimi wartościami kieruje się BP w działaniach społecznej odpowiedzialności biznesu?
Dorota Adamska: Czy nazwiemy to CSR’em, społeczną odpowiedzialnością, czy filantropia to wszystko sprowadza się do tego, żeby działania człowieka czy firmy były oparte o uniwersalne wartości: odpowiedzialność, szacunek, pomoc, zaufanie. W życiu prywatnym pomaganie i działania oparte o zaufanie to sposób życia, ale wiem, po 20 latach pracy w biznesie, że dziś efektywne działania biznesowe musza być oparte na zaufaniu społecznym. Miałam szczęście pracować w międzynarodowym zespole, z ludźmi, dla których społeczna odpowiedzialność była oczywista. Dzięki tym ludziom i kulturze, z jakiej wywodzi się BP, firma zainicjowała kilka znaczących zmian na rynku polskim, jest chodzi o zaangażowanie społeczne.

W jaki sposób tworzyliście w BP model współpracy z organizacjami społecznymi?
D. A.: Dziś bardzo wiele mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, nie ma jednak jednoznacznej definicji tego pojęcia. Dla nas oznacza to budowanie relacji i tworzenie programów długofalowych, których wynik jest wymierny. W naszym przekonaniu w działalności społecznej, podobnie jak w biznesie, niezwykle ważne są efekty, czyli zysk adekwatny do poniesionych kosztów. Strategią BP jest prowadzenie działalności opierającej się na relacjach partnerskich. Zasada ta odnosi się zarówno do obszarów współpracy biznesowej, jak i społecznej. Kiedy firma BP rozpoczynała swoją działalność w Polsce, zwróciła się z prośbą do Uniwersytetu Jagiellońskiego o przeprowadzenie ankiety, w której zadano tylko jedno pytanie:, czego się Państwo spodziewacie po inwestorze rozpoczynającym działalność w Polsce? Odpowiedź na to pytanie wyznaczyła kierunek społecznego zaangażowania BP w Polsce. Zaczęło się od Pól Nadziei. Akcja – niezwiązana przecież bezpośrednio z biznesem paliwowym – była odpowiedzią na oczekiwania określone w ankiecie. Tegoroczna, osiemnasta edycja Pól Nadziei, akcji, która swoim zasięgiem objęła już cały kraj, potwierdziła, że nasza decyzja o zaangażowanie się w ten projekt była jak najbardziej słuszna i przynosi, co roku coraz lepsze efekty. Warte podkreślenia jest to że Pola Nadziei nie mają jedynie aspektu charytatywnego. To także akcja edukacyjna, społeczna, a przede wszystkim partnerska, która przez te wszystkie lata połączyła wielu partnerów mających wspólny cel. 

​BP, jako pierwsza firma paliwowa połączyła program marketingowy z elementem charytatywnym. To był rok 2000, a projektem, na którym klienci mogli przekazywać punkty z programu lojalnościowego był Pajacyk, projekt Polskiej Akcji Humanitarnej mający na celu pomoc niedożywionym dzieciom. Przez 15 lat wraz ze swoimi klientami BP ufundowała około 1,5 miliona obiadów. Dziś już niemal każdy program lojalnościowy zawiera element społeczny. Jesteśmy dumni, że udało nam się upowszechnić model dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowej. Bo okazało się to wielkim sukcesem – dla Pajacyka i dzieci, ale też dla naszych klientów, którzy mogli wspólnie, na wielką skalę, pomagać niedożywionym dzieciom. Teraz słuchając naszych Klientów i widząc efektywność tego narzędzia wszyscy nasi partnerzy społeczni staną się partnerami wielkiego multipartnerskiego programu Payback.

W jaki sposób BP podejmuje dialog w relacjach z partnerami społecznymi?
D. A.Dobry przyjaciel, partnerstwo strategiczne, zarażanie sukcesem – takie określenia słyszę, kiedy nasi partnerzy społeczni mówią o BP po prawie 25 latach współpracy. To dla nas największy sukces i prawdziwa nagroda. Firma BP od początku swojej działalności w Polsce starała się działać w taki sposób, by być częścią otoczenia, w którym funkcjonuje, dlatego wspieraliśmy projekty, które miały na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Traktujemy odpowiedzialny biznes, jako element zarządzania firmą. Odpowiedzialność biznesu to część działań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, począwszy od kwestii kadrowych, poprzez finansowe, prawne, produkcyjne czy w końcu handlowe i marketingowe. W maju 2010 roku dostaliśmy trzecią już statuetkę Dobroczyńcy Roku. Nagrody te otrzymaliśmy dzięki naszym partnerom społecznym, których głosu zawsze słuchamy. Oni najlepiej wiedzą, jakiej współpracy od biznesu oczekują i jakie efekty przynosi mądre pomaganie.

Od ponad dekady BP napędza SIEMACHĘ. Jak wygląda ta współpraca?
D. A.Minęło ponad 10 lat od czasu, gdy firma BP w Polsce rozpoczęła współpracę z krakowskim Stowarzyszeniem SIEMACHA. Od dekady podejmujemy wspólne działania na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży w obszarach wychowania, sportu i terapii. W ramach współpracy BP wsparła prowadzony przez SIEMACHĘ dom dziecka, a na rzecz wychowanków Stowarzyszenia przekazuje darowizny rzeczowe. Dodatkowo — samochody Stowarzyszenia napędza paliwo BP, za sprawą kart BP PLUS. Warto zauważyć, że BP aktywnie włącza się też w promocję sportu młodzieżowego, będąc partnerem AS Progres – profesjonalnej akademii sportowej prowadzonej przez SIEMACHĘ. Dziesięć lat wspólnej pracy pozwoliło nam zbudować stabilne zasady partnerstwa opartego na odpowiedzialności i szacunku. Na wniosek SIEMACHY BP otrzymało wyróżnienie w tegorocznej edycji Nagrody im. Dietla za wybitne osiągnięcia i pracę na rzecz społeczności lokalnej w Małopolsce. Cieszy mnie, kiedy ks. Andrzej Augustyński, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia SIEMACHA mówiąc o BP, ocenia ze firma doskonale rozumie misję społeczną SIEMACHY i skutecznie angażuje się w jej realizację.

Dokąd zmierzają działania społecznej odpowiedzialności BP? 
D. A.Włączyliśmy w program mutlipartnerski PAYBACK wszystkich naszych partnerów społecznych. Inicjatywy z takim zasięgiem – PAYBACK – łączącej tyle organizacji społecznych z partnerami biznesowymi wg mnie jeszcze na rynku polskim nie było. Nasze działanie wpisuje się w to czym dziś i jutro będzie społeczna odpowiedzialność. Po raz pierwszy określenia „odpowiedzialność społeczna korporacji” użył u schyłku XIX wieku Andrew Carnegie w książce,,Ewangelia bogactwa’’, akcentując fakt, że korporacja ma poczuwać się do bycia dobrym obywatelem, czyli działając we własnym interesie, powinna respektować też wartość, jaką jest dobro wspólne. Dla firm, organizacji, uczelni czy samorządu wyzwaniem służącym rozwojowi strategicznej odpowiedzialności jest i będzie współdziałanie, myślenie o dobru wspólnym. Żadna z instytucji nie rozwiąże samodzielnie żadnego problemu społecznego. Musimy współpracować, ze sobą, organizacjami pozarządowymi, uniwersytetami. Taka potrzebę dostrzegł też rząd powołując Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Wokół tej inicjatywy administracji publicznej powstaje platforma wymiany doświadczeń różnych środowisk. ​
BP w Polsce jest liderem inwestycji społecznych, konsekwentnie realizując strategię CSR i wprowadzając swój program odpowiedzialności społecznej poprzez współpracę z organizacjami, którym zależy na efektywnym współdziałaniu: PAH, Stowarzyszenie WIOSNA, Stowarzyszenie SIEMACHA, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”, TOPR i wsparcie dla prowadzonych przez nich programów: Pajacyk, Szlachetna Paczka, Akademia Przyszłości czy Pola Nadziei. Od 1996 roku na projekty społeczne realizowane w Polsce BP wydała prawie 10 mln dolarów. Za swoją działalność społeczną firma dostała już wiele nagród, w tym trzy statuetki Dobroczyńcy Roku. W 2012 została wyróżniona Złotym Listkiem CSR – to odznaczenie otrzymało tylko dwanaście (spośród 500) spółek, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie istotnych rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności.
bp   csr   payback   współpraca  
Siemacha Online close