Zapraszamy do czytania, zapraszamy do myślenia

19 March 2015
Category Informacje
Zapraszamy do czytania, zapraszamy do myślenia
Z udziałem ponad 90 młodych ludzi zainaugurowany został w Krakowie projekt Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” we współpracy ze Stowarzyszeniem SIEMACHA oraz Krakowskim Hospicjum dla Dzieci im. Józefa Tischnera „Czytam, więc jestem! Czytamy polskich filozofów – Józef Tischner.”

Tischner stał się bohaterem konkursu adresowanego do dzieci i młodzieży, którego celem jest pobudzenie do myślenia i do czytania będącego inspiracją dla myśli. Dzieł filozofów nie czyta się łatwo, ale można u nich znaleźć pytania, które każdy z nas sobie zadaje, i można wspólnie z filozofami poszukać na nie odpowiedzi.

Proponujemy czytanie ks. Józefa Tischnera, bo Jego książki są przykładem mocnego i odważnego myślenia. Mówił podczas spotkania filozof, dr Adam Workowski. Kogo wciągnie ta lektura, ten przekona się, że myślenie jest przygodą otwiera nowe ścieżki, jest nieprzewidywalne i przez to trochę niebezpieczne. Mówią, że myślące czytanie jest nudne i przeszkadza naprawdę żyć. To prawda, że czytanie jest trudne, ale jeśli robimy coś z pasją, trudności stają się dodatkowym wyzwaniem.

Tischner od lat działa jako inspiracja do tego rodzaju poszukiwań: istnieje już blisko 40 szkół noszących jego imię. Skupia je Stowarzyszenie Drogami Tischnera, którego prezesem jest młodszy brat ks. Tischnera, Kazimierz Tischner. – Dzięki tym szkołom, nauczycielom, a przede wszystkim dzięki młodzieży, którą spotykam, mam wrażenie, jakby mojego brata było dziś więcej niż wtedy, gdy jeszcze żył. Idea projektu „Czytam, więc jestem!” zrodziła się właśnie wewnątrz Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

Ideę podchwyciły dwie inne organizacje odwołujące się do wartości bliskich Tischnerowi: Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera i Stowarzyszenie SIEMACHA. O ludziach takich jak Tischner mówiło się kiedyś „wychowawcy narodu”. Dziś pewnie takie określenie trąci myszką, ale niewątpliwie Tischner był wychowawcą, który wpłynął na postawy wielu Polaków. „Wychowują jedynie ci, którzy mają nadzieję”, napisał w `Etyce solidarności`. Tischner pisał o powiązaniu współczucia, litości i miłosierdzia. Tylko miłosierdzie pozwala patrzeć na drugiego człowieka nie przez pryzmat tego, kim jest, ale przez to kim może być. Dla kogoś, kto zajmuje się wychowaniem, to bezcenna konkluzja mówi ks. Andrzej Augustyński, szef Stowarzyszenia SIEMACHA.

Projekt „Czytam, więc jestem!” realizowany jest w trzech etapach. Pierwszy to KONKURS LITERACKI / ROZWIŃ MYŚL – zadaniem uczestników jest rozwinięcie lub parafraza myśli księdza Tischnera zaczerpniętej z “Filozofii dramatu”: “Przestrzenią człowiekowi najbliższą jest dom. Wszystkie drogi człowieka przez świat mierzą się odległością od domu. Człowiek zapytany, skąd przychodzi – wskazuje na dom. Dom jest gniazdem człowieka.” Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Krakowa i wezmą udział w Warsztatach Filozoficznych Młodych realizowanych w ramach programu 15 Dni Tischnerowskich.

Drugi etap to WARSZTATY LITERACKO / FILOZOFICZNE dla uczniów i nauczycieli, które w maju odbędą się w Krakowie i w Łopusznej. Warsztaty prowadzone będą przez filozofów i polonistów oraz animatorów, stosujących w swoje pracy metody aktywizujące (m.in. metoda twórczego rozwiązywania problemów „burza mózgów”, trening twórczości Edwarda de Bono, metoda analizy przypadków (case studies), debata oksfordzka, panel, dyskusja).

Pragniemy, aby uczestnicy projektu mieli prawdziwą satysfakcję i radość obcowania z literaturą. Nauczycielom podczas szkoleń chcemy przekazać praktyczną wiedzę jak dobierać treści literackie do wieku uczniów, aby zachęcić ich do samodzielnego myślenia, gdzie poszukiwać inspiracji do zajęć oraz jakie metody aktywizujące warto stosować, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów mówi Jolanta Kogut, koordynatorka projektu.

​Trzeci etap projektu otwarty jest dla publiczności. Organizatorzy zapraszają na prawdziwe święto literatury FESTIWAL LITERACKI / „CZYTAM, WIĘC JESTEM!”, który odbędzie się w Krakowie w dniach 20–21 czerwca. W programie przewidziano m.in. grę miejską, prezentacje filmowe, spotkania z pisarzami, debaty oksfordzkie, warsztaty filozoficzne dla przedszkolaków, koncerty.
Siemacha Online close