Rzecznik Praw Dziecka odwiedził SIEMACHĘ

07 November 2014
Category Informacje
Rzecznik Praw Dziecka odwiedził SIEMACHĘ
Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka, zwołany na okoliczność 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, znalazł uroczyste zakończenie na "podwórku" SIEMACHY w Krakowie. Gośćmi spotkania, w którym wzięło udział ponad 150 wychowanków SIEMACHY, byli: Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, a także Pani Marta Santos-Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Spotkanie z wychowankami Stowarzyszenia SIEMACHA, w pierwszej i najstarszej placówce tej organizacji, w Krakowie przy ul. Długiej 42, stało się uroczystym podsumowaniem Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, który miał miejsce w Warszawie, w dniach od 5 do 7 listopada 2014 roku. Jednym z powodów zorganizowania kongresu stała się przypadająca w 2014 roku 25. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Organizatorem kongresu był Rzecznik Praw Dziecka, a gościem honorowym — Pani Marta Santos-Pais, Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

„Bardzo się cieszę, że dziś mogę spotkać się z Wami w tak serdecznych okolicznościach. Niestety, najczęściej, gdy spotykam się z dziećmi, spotykam się po to by interweniować, by bronić ich praw. Pamiętajcie, że macie swoje prawa, takie jak: prawo do życia i rozwoju, prawo do opieki i leczenia, prawo do nauki i tworzenia. Wiele dzieci, które spotkałem na innych kontynentach świata, zazdrości Wam tego, na przykład, że możecie chodzić do szkoły i zdobywać wiedzę” — mówił Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

​„Każde dziecko, bez względu na swój wiek i status materialny, poza wieloma podstawowymi prawami, takimi jak prawo do bezpieczeństwa i rozwoju, zasługuje na prawo do bycia twórcą. Miara młodego człowieka nie polega na jego zdolności do nabywania, posiadania i konsumowania różnego rodzaju dóbr. Miarą młodego człowieka są jego talenty i pasje, które może uwalniać wyłącznie jako twórca — jako ktoś, kto aktywnie uczestniczy w kreowaniu otaczającego nas świata” — mówił podczas spotkania ks. Andrzej Augustyński.
Siemacha Online close