Wilfried Lemke odwiedził SIEMACHĘ

30 September 2014
Category Informacje
Wilfried Lemke odwiedził SIEMACHĘ
Wilfried Lemke, Specjalny Doradca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju, spotkał się ze społecznością SIEMACHY na Długiej 42 oraz wygłosil wykład w Kraków Arena. To dowód uznania dla idei Stowarzyszenia, które od wielu lat rozwija działalność sportową na bazie doświadczeń wychowawczych.

Wilfried Lemke, prawa ręka Sekretarza Generalnego ONZ ds. Sportu, podczas pierwszej wizyty w Polsce wygłosił wykład w Kraków Arena oraz odwiedził innowacyjne Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie (30.09.2014). To wyraz uznania dla działalności sportowej SIEMACHY, która od wielu lat promuje rozumienie sportu jako ważnego narzędzia rozwoju społecznego i osobistego młodych ludzi. Wilfried Lemke składa wizytę w Krakowie na oficjalne zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa, Prof. Jacka Majchrowskiego.

Wilfried Lemke sprawuje mandat od kwietnia 2008 roku. We współpracy z agendami ONZ-tu, organizacjami pozarządowymi, rządami, uczelniami, federacjami sportowymi, sektorem prywatnym i mediami promuje sport jako narzędzie edukacji pożądane w procesie wychowania i rozwoju oraz we wzmacnianiu działań pokojowych na terenach objętych konfliktami. Do głównych priorytetów, wokół których skupione są działania UNOSDP należą: edukacja młodych ludzi poprzez sport, zagadnienia równości płci w kontekście równego dostępu do sportu, wzmacnianie spójności społecznej poprzez równy dostęp do sportu dla osób niepełnosprawnych.

Wilfried Lemke: „Sport, praktykowany w odpowiedni sposób, może się stać skutecznym narzędziem kształtowania postaw społecznych i pełnić niezwykle ważną rolę poprzez wzmacnianie osobowości, promowanie wzajemnego szacunku i wspieranie społeczności pełnych zrozumienia i szacunku na całym świecie”.
 

 
SIEMACHA od 21 lat promuje zrównoważony sposób wychowania młodego człowieka w triadzie: edukacja, sport i terapia. Poprzez sieć placówek edukacyjno-sportowo-wychowawczych, SIEMACHA oferuje przestrzeń nowoczesnego „podwórka”, stawiając na siłę wychowania rówieśniczego, kreowanie liderów młodzieżowych i szeroko pojętą jakość. SIEMACHA – w obszarze sportu – prowadzi w Krakowie innowacyjne Centrum Rozwoju Com-Com Zone w Nowej Hucie (od 2008), rozwija działalność niekomercyjnej Akademii Sportu Progres (od 2012), a także jest inicjatorem dorocznego festiwalu sportu na rzecz rozwoju „Juliada”, którą wraz z Urzędem Miasta Krakowa organizuje nieprzerwanie od 1999 roku. Organizacja działa w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie, Kielcach i we Wrocławiu (łącznie 30 lokalizacji), prowadząc ośrodki dzienne, całodobowe i wakacyjne, placówki sportowe oraz oddziały terapeutyczne.

Inicjatorami projektu są Margo i Adam Koniuszewski, wieloletni przyjaciele SIEMACHY i jej ambasadorzy w Genewie. Wizyta Wilfrieda Lemke jest elementem promocji osiągnięć polskich organizacji pozarządowych w Szwajcarii i Kanadzie, w ramach inicjatywy edukacyjnej Center for Human Rights and Business, którą Margo prowadzi w Genewie.
fundamentals   lemke   onz   sport   wykład  
Siemacha Online close