Partnerstwo SIEMACHY i Fundacji PKO wyróżnione

28 September 2014
Category Informacje
Partnerstwo SIEMACHY i Fundacji PKO wyróżnione
Partnerstwo Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji PKO Banku Polskiego zdobyło wyróżnienie w ramach ogólnopolskiego konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne 2014 roku. Kapituła konkursu doceniła znakomite rezultaty, dużą skalę oraz trwałość partnerstwa.

Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas IV edycji konkursu na najlepsze partnerstwo społeczne wyróżnienie zdobyła strategiczna współpraca Stowarzyszenia SIEMACHA i Fundacji PKO Banku Polskiego. To wysoka nota i powód do satysfakcji, że blisko trzy lata intensywnej współpracy zostały docenione przez niezależną kapitułę konkursu. Fundacja PKO Banku Polskiego, w ramach tej samej edycji konkursu, zdobyła ponadto "wyróżnienie specjalne" za różnorodność działań prowadzonych w wielu zgłoszonych do konkursu partnerstwach, za prowadzenie działań zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnokrajowych, za działania doraźne oraz systemowe w partnerstwach, w których uczestniczy.

Krajowy Ośrodek EFS, początkowo jako ośrodek szkoleniowy, powstał w 2002 roku w odpowiedzi na rosnącą potrzebę przygotowania wielu instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych do aplikowania i wdrażania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwotnie zlokalizowany w Instytucie Europejskim w Łodzi, w 2003 roku przeniesiony został do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Działania Krajowego Ośrodka EFS skupiają się głównie na dostarczaniu wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce, a także na rozwijaniu i profesjonalizacji sieci ośrodków poprzez szkolenia zespołów, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań zarządzania siecią, promocję Regionalnych Ośrodków EFS.
Siemacha Online close