Młodzi Ukraińcy odwiedzili SIEMACHĘ

26 August 2014
Category Informacje
Młodzi Ukraińcy odwiedzili SIEMACHĘ
W dniach od 18 do 24 sierpnia na zaproszenie Siemachy gościła w Krakowie grupa młodzieży z organizacji Podilska Gromada z Winnicy na Ukrainie. Zwiedzanie Krakowa, Wieliczki i Zakopanego oraz wspólne z Siemachowcami warsztaty o tematyce liderskiej i mądrym pomaganiu, a także zajęcia sportowe w Com Com Zone, wypełniły każdą chwilę tego tygodnia.


Przekonaliśmy się, że nasze języki są podobne i nie stanowią bariery w poznawaniu się i wspólnej pracy na zajęciach.

Nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie, które chcemy w przyszłości podtrzymywać. Dobra energia naszych gości udzieliła się również Siemachowcom i pożegnaniom nie było końca. 
Siemacha Online close