Grupa Azoty – partnerem kluczowym SIEMACHY

13 August 2014
Category Informacje
Grupa Azoty – partnerem kluczowym SIEMACHY
Grupa AZOTY SA z Tarnowa została partnerem kluczowym Stowarzyszenia SIEMACHA, znanego z systemowej pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie wychowania, sportu i terapii. Współpraca opierać się będzie wsparciu placówki całodobowej opieki w Odporyszowie oraz placówki opieki dziennej wraz z centrum rozwoju Com-Com Zone w Tarnowie.

Stowarzyszenie SIEMACHA jest autorem oryginalnego pomysłu urządzania nowoczesnych przestrzeni dla młodzieży. SIEMACHA Spot, czyli „podwórka nowej generacji” – to współczesna odpowiedź na przeobrażenia przestrzeni miejskiej. Prowadzone przez Stowarzyszanie placówki, usytuowane m.in. w centrach handlowych, zapewniają młodzieży relacje z rówieśnikami, atrakcyjną ofertę warsztatów oraz dostęp do sprzętu muzycznego i multimedialnego.

— W Grupie Azoty, mamy poczucie, że podmiot, który jest znakiem nowej jakości polskiej chemii i przyczynia się do pozytywnej zmiany wizerunku polskiej gospodarki, ma szczególne powinności również w obszarze rozwoju społecznego. Chcemy wspierać ten jego aspekt, który w Polsce wyraźnie nie nadąża za awansem cywilizacyjnym – budowę społeczeństwa obywatelskiego opartego na ciągłości pokoleniowej. Podejmujemy współpracę z SIEMACHĄ, ponieważ Stowarzyszenie, tu i teraz organizując czas, wyobraźnię i wrażliwość społeczną młodego pokolenia, wzmacnia fundament, na którym oprze się społeczeństwo obywatelskie najbliższych lat. SIEMACHA wspiera rozwój młodych ludzi, którzy, jeśli dziś dobrze o to zadbamy, w przyszłości będą odpowiedzialnymi obywatelami – powiedziała Elżbieta Łabno, dyrektor ds. public relations Grupy Azoty SA.

Stroną umów o współpracę z Grupą Azoty SA z Tarnowa są dwa podmioty: SIEMACHA Spot Gemini Park w Tarnowie i SIEMACHA Spot 24/7 Odporyszów. Pierwszy kontrakt zawarty został na rok, drugi – do końca 2014 r. Dzięki zaangażowaniu koncernu chemicznego możliwe będzie otwarcie kolejnej placówki prowadzonej przez Stowarzyszenie – powstanie SIEMACHA Spot 24/7 w Odporyszowie. W ramach partnerstwa przewidziane są również zawody pływackie „Aqua Maraton z Grupą Azoty” dla podopiecznych Stowarzyszenia.

​— Dzięki współpracy z Grupą Azoty będziemy mogli dołożyć cegiełkę do otworcia nowoczesnego domu dziecka w Odporyszowie – mówi ks. Andrzej Augustyński, dyrektor generalny Stowarzyszenia SIEMACHA. To dobry znak, że wielki biznes powraca do kontaktu z kluczowymi problemami społecznymi. Jesteśmy świadkami zaangażowania czołowych, czyli dużych i wyznaczających trendy firm w ideę odpowiedzialności społecznej. Myślę, że wspólnymi siłami z odpowiedzialnym biznesem, jako organizacja z dobrym rozeznaniem społecznym i sprawdzonym know-how w tym obszarze, możemy razem optymistycznie patrzeć w przyszłość – dodał szef SIEMACHY.
Siemacha Online close