Nowa placówka SIEMACHA Spot w Wieliczce

20 May 2014
Category Informacje
Nowa placówka SIEMACHA Spot w Wieliczce
14. maja została podpisana umowa na uruchomienie i prowadzenie na terenie gminy Wieliczka placówki SIEMACHA Spot. Będzie ona funkcjonować od lipca w budynku przy ul. Kościuszki 51. 

Placówka funkcjonować będzie od lipca, w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach od 12.30 do 19.30 w trakcie roku szkolnego oraz w godzinach od 10.00 do 17.00 w dni wolne od nauki z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
Obecnie, w miesiącu maju i czerwcu będą obywać się spotkania zapoznawcze z dziećmi, rodzicami oraz pedagogami.

Nowi wychowankowie objęci będą szerokimi działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi, polegającymi na pracy specjalistycznej z wychowankami, organizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych, wspieraniu rozwoju kulturalnego oraz organizowaniu zajęć edukacyjnych.

Podobnie jak w istniejących już placówkach podejmiemy działania mające na celu rozwój społeczny dzieci i młodzieży, ich aktywizację i usamodzielnianie poprzez poznawanie wartości, rozwój talentów i zainteresowań, umożliwiając aktywne uczestnictwo w kreowaniu społeczności placówki.

W zakresie wykonywania tego zadania własnego gminy, zleconego w formie umowy Stowarzyszeniu SIEMACHA, jednostką nadzorującą to działanie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce.
Siemacha Online close