SIEMACHA fundamentals

13 December 2013
Category Informacje
SIEMACHA fundamentals
„Każdy jest przywódcą i każdy zawsze przewodzi”. Takie motto towarzyszyło nam podczas dwudniowych warsztatów kadry zarządzającej SIEMACHY w Rzeszowie. W kontekście książki Chrisa Lowney’a, „Heroiczne przywództwo”, dyskutowaliśmy właśnie o przywództwie jako szczególnie ważnej, bo zapisanej w statucie Stowarzyszenia, wartości. W ramach cyklu SIEMACHA fundamentals” poddamy wkrótce refleksji i debacie takie wartości, jak trwałość, systemowość, jawność oraz jakość. ​

„SIEMACHA fundamentals” to cykl warsztatów skierowanych do kadry zarządzającej Stowarzyszenia SIEMACHA. Podstawowym celem spotkań jest pogłębienie „tożsamości ideowej” organizacji poprzez przedyskutowanie pięciu podstawowych dla Stowarzyszenia wartości, takich jak: przywództwo, trwałość, systemowość, jawność, jakość. Program został oficjalnie zainaugurowany w czerwcu 2013 roku. Od tego czasu każde kolejne sześć miesięcy poświęcane jest na opracowanie innej wartości. I tak, w październiku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia dedykowane właśnie tematyce przywództwa, natomiast w grudniu kadra zarządzająca SIEMACHY, a więc ponad 40 osób, uczestniczyła w dwudniowych warsztatach zainspirowanych lekturą książki Chrisa Lowney’a pt. „Heroiczne przywództwo”.
Siemacha Online close