Warsztaty PKO Banku Polskiego

25 November 2013
Category Informacje
Warsztaty PKO Banku Polskiego
Zespół pracowników PKO Banku Polskiego po raz drugi gościł w placówkach Stowarzyszenia SIEMACHA. Tym razem grupa 60 trenerów wewnętrznych banku przez dwa dni uczestniczyła w warsztatach, których elementem był wywiad z dyrektorami, wychowawcami i wychowankami SIEMACHY. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wymienić się wiedzą i doświadczeniem z naszym Partnerem Strategicznym.

Fundacja PKO Banku Polskiego jest Partnerem Strategicznym Stowarzyszenia SIEMACHA od 14 lutego 2011 roku. Wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej wpisuje się w strategiczne kierunki działań Fundacji PKO Banku Polskiego. Umowa ze Stowarzyszeniem SIEMACHA przewiduje wsparcie dla sieci specjalistycznych placówek, z których codziennie korzystają dzieci m.in. w Krakowie, Tarnowie, Kielcach i Wrocławiu. Są wśród nich dzienne całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki poradnictwa i terapii, centra sportowe. Dzienne placówki Stowarzyszenia to nowoczesne „podwórka”, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla współczesnej „ulicy”.

Fundacja PKO Banku Polskiego oraz Stowarzyszenie SIEMACHA pracują również nad wspólnym programem edukacyjno-wychowawczym dla młodych ludzi.
Siemacha Online close